Vyberte stránku

Krádež 13ti aut za 6minut

Klíče od vozidel jsou položeny na stolečku uprostřed, společně s extenderem (prodlužovákem signálu), který se používá pro krádeže vozidel. Postupně jsou všechna vozidla s bezklíčovým ovládáním (keyless) otevřena a nastartována,
i když 
klíče leží na stole. Představte si, že sedíte v restauraci a někdo vám během večeře ukradne 1 nebo 2 nebo 20 aut z parkoviště před restaurací.
Chraňte se! Používejte Keyless čip!

Keyless Defender nainstalovaný do motorky!

Nainstalovali jsme čip do motorky  s KEYLESS systémem, předtím ověřili funkci  extenderu (prodlužováku). Klíč ležel 10 metrů od motorky, bez problémů jsme ji nastartovali.
Máte také motorku s KEYLESS systémem?

Keyless Defender v médiích

Keyless Defender

Elektronický čip pro ochranu vozidel s bezklíčovým ovládáním

Čip je vyvinut jako pouzdro, které obalí baterii klíče a ta je poté i s čipem opět vložena do klíče. Toto řešení je zcela unikátní. Není nutné instalovat jakékoliv zařízení do vozidla, není nutné jakkoliv nebo zasahovat do elektroniky klíče. Čip je možné kdykoliv z klíče vyjmout a uvést ho do původního stavu.

Pozor na vychytralé zloděje

V posledních letech se velmi rozšířily krádeže moderních aut s bezklíčovým odemykáním (, tzv. KEYLESS, KESSY,..). a podobně. K jejich odcizení obvykle dochází pomocí speciálního zařízení, které prodlužuje dosah klíče od vozidla na vzdálenost až stovek metrů. S jeho použitím zloděj vozidlo otevře a nastartuje jako by měl klíče u sebe a s vozidlem odjede, i když klíče zůstanou u majitele. 

„ Zařízení používané pro krádeže vozidel, obvykle nazývané Keyless extender, slouží k prodloužení dosahu keyless systému. Využívá základních vlastností rádiových vln, jako jsou zesilování, modulace, demodulace a směšování. Vhodným hardwarovým zapojením, s využitím popsaných principů, lze v podstatě neomezeně prodloužit dosah keyless ovládání. Nejčastější způsob krádeže je vidět na uvedeném videu, vozidlo zaparkované před domem je odcizeno v nočních hodinách. Aby tomu bylo možné zabránit, společnost pro vás již několik let úspěšně vyvíjí Keyless Defender.

Doporučená opatření proti této krádeži

Doporučovaným opatřením proti popsanému způsobu napadení vozidla je deaktivace keyless systému ve vozidle, alespoň odemykání. Toto doporučují některé české, ale i zahraniční subjekty. Nicméně pokud si někdo koupí nové vozidlo a za tento způsob komfortního přístupu zaplatí, ne vždy je ochoten z něj slevovat. Další možností je vypnutí klíče po ukončení jízdy. Nejjednodušší variantou je vypínač baterie klíče. Po ukončení jízdy vypnout, před zahájením další zapnout. Řešení však opět nekoresponduje s požadavkem na komfortní bezobslužný systém, kromě toho naruší design klíče. V zahraničí se využívá plechové okrasné pouzdro na klíč, Faradayova klec, která zamezí průchodu rádiového signálu do klíče a z klíče. Řešení je dokonce patentované. Opět však neodpovídá plánovanému komfortu ovládání vozidla. Před zahájením jízdy krabičku otevřít, po ukončení jízdy zavřít. 

Některá média doporučují podobná řešení: po příchodu domů umístit klíče do plechové krabice a odstínit tak rádiové signály. Na základě požadavku zákazníků jsme vybrali a otestovali kožené pokovené pouzdro, vhodné pro nepoužívané náhradní klíče. Umístěním klíče do pouzdra se odstíní jakákoliv rádiová komunikace s klíčem, není ho tedy možné zneužít KESSY extenderem.

Naše inovativní řešení aneb keyless defender

Naše inovativní řešení je relativně jednoduché a velmi účinné. Jedná se o elektronický čip vestavěný do klíče, jehož součástí je pohybové čidlo. Čip na základě algoritmu vyhodnotí aktuální stav, a jakmile je klíč odložen, tzn.tedy bez pohybu, odpojí baterii od elektroniky klíče. Klíč je poté nefunkční, není možné jej zneužít KESSY extenderem. Při normálním používání klíče čip elektroniku připojí a klíč funguje standardně. Výhodou řešení je plné zachování komfortní funkce KEYLESS bez jakékoliv asistence uživatele. 

Použití vhodných technologií

Vlastní provedení čipu vychází z použití flexibilního plošného spoje, 3D digitálního akcelerometru a mikroprocesoru. Nelze vytvořit univerzální čip pro všechny typy klíčů. Liší se mechanickým provedením umístění baterie, ale i jejím typem. Čip je aktuálně vyvinut pro nejčastější konstrukce klíčů a bude přizpůsobován dalším typům. Vlastní spotřeba energie čipu je extrémně nízká, 5x nižší než spotřeba energie samotného klíče. Instalací čipu do klíče dojde k úspoře energie baterie a tím k prodloužení intervalu výměny baterie v klíči. Instalaci čipu do klíče může provést majitel vozidla nebo distributor čipu, dle manuálu pro konkrétní typ klíče.

Řešení je patentově chráněno, kromě základního principu užití pohybového čidla i mechanické neinvazivní provedení. Patentová ochrana je platná v České republice, na Slovensku, v Německu a postupně je rozšiřována do dalších států.

Čip je certifikován jako elektronické zařízení a označen značkou shody CE. Ministerstvem dopravy České Republiky bylo vydáno OSVĚDČENÍ o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla, ATEST 8SD 3696. Mechanická a klimatická odolnost je vyšší než odolnost samotného klíče, jeho elektroniky. 

Obchodní model prodeje popsaného produktu je orientován na využití obchodní sítě prodejců vozidel a příslušenství. Seznam distributorů je uveden v kontaktech.

Další informace na emailu: info@essatech.cz